Účinný prostředek na podporu specifické adaptivní buněčné imunity. Obsahuje unikátní přirozený biologický imunomodulátor s názvem

Thymic Protein A

Jedinečnost přípravku spočívá v tom, že nepůsobí pouze nespecificky jako imunostimulátor, ale působí regulačně. Thymic Protein A, zkráceně TPA ovlivňuje imunitu přesně tím způsobem, který je v daném okamžiku optimální, některé procesy jsou stimulovány jiné naopak tlumeny.

Užívání ProBoost Thymic Protein A je užitečné vždy, když je třeba posílit nejúčinnější obranný systém, kterým organismus disponuje, tedy adaptivní specifickou buněčnou imunitu.

Kdy je třeba užívat ProBoost Thymic Protein A ?

 • Preventivní zvýšení obranyschopnosti zejména v období zvýšeného rizika, chrání před propuknutím infekčních nemocí.
 • Pro stimulaci apoptózy, tedy indukci buněčné smrti aberantních – poškozených buněk. In vivo i in vitro bylo prokázáno u maligních a infikovaných buněk lymfoidního a myeloidního původu (lymfom, leukemie, FIV, FeLV, FIP…).
 • Posílení účinnosti vakcinace vyšší a rychlejší protilátkovou odpovědí ( např. pětinásobně zvyšuje tvorbu protilátek při vakcinaci psů proti vzteklině)
 • Posílení účinku souběžné farmakologické léčby a zkrácení doby potřebné k uzdravení silným zapojením imunitního systému. Kratší a mírnější průběh znamená menší pravděpodobnost výskytu vážných komplikací během nemoci a přetrvávajících následků po ní.
 • Urychlení rekonvalescence a to zejména pokud v důsledku nemoci nebo agresivní terapie je imunitní systém oslabený, jako tomu bývá například po léčbě rakoviny, ale také u infekčních nemocí..
 • Chronicky imunodeficientním pacientům efektivně pomáhá zlepšit obranyschopnost (FIV, FeLV, herpes, …).
 • Stimulaci imunity při terapii dermatofytóz a parazitární infestaci.
 • Topické užití urychluje léčbu lokálních poškození kůže nebo sliznice autoimunitního i infekčního původu – bradavice (papilomavirus), afty, kožní léze, vředy, opar, rány …
 • Posílení regulačních řídících imunitních procesů pro tlumení nebo úplnou kompenzaci autoimunitních nemocí, jako je lupus, atopie, revmatoidní artritida, osteoartritida, plazmocytární pododermatitida, …

Thymic Protein A (TPA) vzniká přirozeně v těle živočichů v brzlíku a je významnou součástí regulačního mechanismu jejich specifické adaptivní imunity. Tento evolučně nejdokonalejší a nejsilnější ochraný mechanismus obrany těla bez TPA nedokáže pracovat. Prostřednictvím glykoproteinu TPA dochází ke stimulaci jeho klíčového procesu, který je nezbytný pro bezchybnou, silnou a přitom přesně odměřenou a specificky fungující imunitní odpověď. TPA totiž stimuluje aktivaci zásadního řídícího elementu celého systému a to CD4+ Th lymfocytu.

Vysoká čistota, biologická účinnost a excelentní kvalita přípravku je dosažena díky přísně kontrolovanému procesu biosyntézy, izolace, purifikace a mrazové lyofilizace účinného glykoproteinu s názvem TPA z tkáňové kultury buněk epitelu bovinního brzlíku v laboratorních podmínkách.

 • AKTIVACI NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ŘÍDÍCÍCH BÍLÝCH KRVINEK aktivaci CD4+ T helper lymfocytů
 • SPECIFICKOU ADAPTIVNÍ IMUNITUpodílí se na regulaci procesů adaptivní imunitní reakce
 • PRODUKCI PŘESNĚ TĚCH ČERVENÝCH A BÍLÝCH KRVINEK A KREVNÍCH DESTIČEK, KTERÉ PRÁVĚ V TĚLE SCHÁZEJÍ – HEMATOPOÉZU
  • Při anemii stimuluje erytropoezu.
  • Několika způsoby v závislosti na aktuální imunitní poptávce specificky zvedá množství příslušných typů leukocytů (lymfocyty, NK buňky…). Kompenzuje depleci lymfocytů u imunosupresivních stavů (virové infekce FIP, FeLV, FIV, HIV, onkologická onemocnění….).

 • AKTIVACI BÍLÝCH KRVINEK – BUNĚČNÝCH ZABIJÁKŮ, KTEŘÍ STEJNĚ JAKO PAVOUK SVOU KOŘIST ROZPUSTÍ BUŇKU NAKAŽENOU NEBO MALIGNĚ ZMĚNĚNOU – tedy protivirovou a protinádorovou aktivitu CD8+ cytotoxických lymfocitů
 • ŘÍZENÝ ZÁNIK BUNĚK, KTERÉ V SOBĚ MAJÍ PATOGEN NEBO JSOU MALIGNĚ ZMĚNĚNÉ TZV. APOPTÓZU (selektivní sebedestrukci poškozených nebo nakažených buněk) – význam zejména u infekcí a malignit.
 • DOZRÁVÁNÍ A AKTIVACI BÍLÝCH KRVINEK, KTERÉ VYRÁBĚJÍ PROTILÁTKY, tedy dozrávání a aktivaci B lymfocytů a produkci protilátek
 • PROCESY, KTERÉ NAPRAVUJÍ CHYBY V IMUNITNÍ REAKCI – tedy kompenzaci AUTOIMUNITNÍCH poruch

V USA dosud bylo prodáno více než 16 milionů balení ProBoostu a nebyly zaznamenány žádné vážné nežádoucí účinky ani u lidí ani u zvířat.

Při výrobě neumírají žádná zvířata, nejsou používány GMO ani toxické chemické sloučeniny.

Již více než čtvrt století miliony uživatel v USA potvrzují svým stálým zájmem o tento produkt, že opravdu pomáhá.

V rámci EU z důvodu evropské legislativy může být ProBoost distribuován pouze jako veterinární přípravek určený pro zvířata. Důvodem je izolace TPA moderní metodou z tkáňové kultury nikoliv z brzlíků odebraných telatům na jatkách. Pro lidskou spotřebu by musel být Evropskou komisí pro tento produkt schválen status moderní potraviny nového typu. Konzumace lidmi je v Evropě na rozdíl od USA tedy off-label.

Výrobky firmy Genicel, Inc. jako jediné na světě obsahují jeden z nejúčinnějších existujících glykoproteinů stimulující správné fungování imunitního systému savců s patentovaným názvem Thymic Protein A (TPA). Děkujeme na tomto místě firmě Genicel, Inc. a jmenovitě Mr. Steve Patersonovi. Díky jejich otevřenosti ke konstruktivní spolupráci může být i naším prostřednictvím dnes tento unikátní produkt dostupný pro všechny, kterým může přinést užitek i v evropském prostoru.