ProBoost ®, Thymic Protein A , je přírodní purifikovaný glykoprotein složený zhruba z 500 aminokyselin. Tento patentovaný produkt je vyráběný v jediné vědecké laboratoři na světě v Kalifornii v USA , ve sterilním prostředí v tkáňových kulturách z epitelu brzlíku pod osobní kontrolou a dohledem imunologa Dr. Terryho Beardsleyho, PhD, který se zavázal udržovat vysoké vědecké standardy, které zavedl při výzkumu a výrobě tohoto produktu za posledních 35 let.

V organismu je TPA přirozeně produkován buňkami brzlíku. Běžně užívané metody izolace thymových (brzlíkových) proteinů z telecích nebo prasečích brzlíků vedou k jejich poškození, fragmentaci a snížení biologické účinnosti a na místě je i obava z přenosu bovinních a jiných infekcí, jako je například BSE.

Přenesení produkční části brzlíkového epitelu do tkáňové kultury v podobě klonů specifických sekrečních buněk umožnilo získat kompletní přírodní neporušený protein, který má dramaticky vyšší účinek na imunitní stimulaci, než produkty separované přímo ze zvířecích brzlíků nebo izolované separátně od kompatibilních strukturálních proteinů brzlíkového epitelu, např. thymulin..

Protein je citlivě purifikován a upraven tak, aby byla zachována jeho biologická účinnost. Všechny ostatní proteiny, fragmenty nebo látky jsou během čištění odfiltrovány a zůstane pouze jediný brzlíkový protein A, který je následně lyofilizován a smíchán z důvodu jeho stabilizace a zachování funkčnosti s maltodextrinem.

Každý sáček obsahuje 4 mcg TPA smíchané s 500 mg maltodextrinu. Tato dávka obsahuje 12 trilionů molekul TPA

V letech, kdy byl ProBoost Thymic Protein A představen jako perorální výživový doplněk, několik studií na lidech a zvířatech potvrdilo vědecká zjištění, že tento protein sám o sobě má ve svém čistém stavu ohromné schopnosti imunitní regulace jako stimulant i jako tlumivý prostředek, v závislosti na požadavcích organismu. Od té doby užívaly tisíce jednotlivců tento produkt bez významných nežádoucích reakcí a stovky lékařů jej doporučují svým pacientům, aby udrželi zdravý imunitní systém. National Institute of Health, Division of AIDS v USA, testoval Thymic Protein A a výsledkem byl jednoznačný závěr, že se jedná o účinný regulační protein imunitního systému.

Aktivní složkou ProBoostu je Thymic Protein A, což je glykoprotein přirozeně produkovaný brzlíkem a zodpovědný za programování T-buněk v těle tak, aby stimulovaly reakci imunitního systému. Každá z 12 bilionů molekul brzlíkového proteinu A v jediném balíčku ProBoostu obsahuje důležitý transmiter, který vyhledává pomocnou bílou krvinku CD-4+ a naváže se na ni, aby ji aktivoval. Pomocné buňky CD-4+ po svém vytvoření nejsou plně funkční, pokud nepřijdou do přímého kontaktu s TPA. Pomocná buňka CD-4+ řídí nejdůležitější efektorové buňky, včetně zabíječských buněk CD-8 a supresorových buněk CD-8 vylučováním chemických poslů nazývaných cytokiny, jako je interleukin-2 a interferon. Když má tělo dostatečné množství správně fungujících buněk CD-4+, vytvoří se adekvátní množství cytokinů, aby celý systém mohl správně fungovat.

co je proBoost