Pro koho je ProBoost – Thymic protein A určený? TPA lze použít preventivně, zejména v období zvýšených nároků na imunitu nebo jako součást léčby infekčních nebo autoimunitních onemocnění a v případě imunodeficientních stavů. Je vhodný pro všechny savce.

Kontraindikace. Nebyla zjištěna žádná medikační kontraindikace, kromě léčiv, jejichž podáním má být navozena imunosuprese.

CD4+ Thelper Lymfocyt. Thymic Protein A aktivuje nezralé CD4+Th Lymfocyty. Aktivovaná pomocná „helper“ buňka CD4+ řídí kritické efektorové buňky buněčné adaptivní imunity, včetně cytotoxických zabíječských buněk CD8+ a supresorových regulačních buněk  CD4+CD25+Foxp3+Treg lymfocytů vylučováním chemických poslů nazývaných cytokiny, jako je interleukin-2, interferon.

Co je Thymic Protein A ? Stručný přehled výsledků vědeckých experimentů, které objasnily klíčovou úlohu TPA při aktivaci naivních CD4+ Th Lymfocytů a prokázaly, že TPA lze bezpečně a efektivně užívat pro podporu adaptivní imunity.

Co je ProBoost a jak se vyrábí ? ProBoost, Thymic Protein A je produkovaný sekreční buněčnou populací izolovanou z epitelu brzlíku bovinního původu, která je udržovaná v laboratorních podmínkách ve tkáňové kultuře.

Dr. Terry Beardsley. Autorství a hlavní zásluha na objevu Thymic Proteinu A a jeho funkce náleží imunologovi Dr. Terry Beardsleyovi, Ph.D. Doktorát získal v oboru experimentální biologie na Baylor College of Medicine v Texasu

Při výrobě neumírají ani není jakkoliv ubližováno žádným zvířatům. Na rozdíl od výrobků s obsahem thymových extraktů izolovaných přímo z tkáně brzlíků odebrané mláďatům na jatkách, je TPA vyráběn v laboratoři moderní technologií, kdy živé buňky jsou pěstovány na umělých živných substrátech po mnoho generací.

Je Thymic Protein A lék? Thymic Protein A je informační glykoproteinová molekula, biologický proteinový transmitter – posel, který se přirozeně účastní aktivačního procesu CD4+ Th lymfocytů v tělech všech savců. Je přesně takový, jaký vzniká přirozeně v organismu.

Vrozená, nespecifická a získaná specifická adaptivní imunita. Vysvětlení pojmů důležitých k pochopení stěžejní úlohy buněčné imunity zprostředkované T a B lymfocyty při imunitní ochraně savců.

T-cyte. Jaký je vztah mezi injekčním produktem T-cyte s účinnou látkou LTCI a perorálním přípravkem ProBoost s účinnou látkou TPA. Lymphocyte T-cell imunomodulator je obchodní název pro identický glykoprotein, který nese obchodní název Thymic Protein A. Rozdíl je v aplikační formě. T-cyte s obsahem LTCI je vyrobený v podobě injekčního roztoku. ProBoost s obsahem TPA má formu prášku určeného k perorální aplikaci.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE SCHVÁLENÁ ÚSKVBL PŘI REGISTRACI VETERINÁRNÍHO PŘÍPRAVKU: