Dr. Terry Beardsley

 

Objev Thymic Protein A a jeho funkce je především zásluhou imunologa Dr. Terry Beardsleye, Ph.D. Doktorát získal v oboru experimentální biologie na Baylor College of Medicine v Texasu. Většinu své kariéry strávil výzkumem brzlíku a je považován za experta v této oblasti výzkumu. Je prvním člověkem, který izoloval a vyčistil intaktní protein brzlíku a zpřístupnil jej pro spotřebitelské použití.

 

Dr. Beardsley se zavázal udržovat vysoké vědecké standardy, které byly zavedeny při výzkumu a výrobě tohoto produktu v posledním desetiletí. Další již probíhající studie rozšíří rozsah použití tohoto vědecky ověřeného produktu.

 

 

Canine Osteoarthritis and LTCI ft. Dr Terry Beardsley, rozhovor s Dr. Terry Beardsleyem Dr. Terry Beardsley THE SCIENCE OF PROBOOST