Enterální koronavirová infekce FeCoV

Enterální (střevní) koronavirová infekce FeCoV je široce rozšířeným onemocněním koček, které má většinou mírný, často bezpříznakový průběh. Přenos infekce je převážně oro – fekální cestou. Pravděpodobnost, že kočka je nebo byla infikována virem je extrémně vysoká. I samostatně v bytě chovaná kočka bez možnosti pobytu venku mívá pozitivní přítomnost protilátek s pravděpodobností mezi 25- 50%.

Infekci FeCoV může stejně jako jiné virové onemocnění imunitní systém hostitele potlačit nebo i zcela eliminovat. U některých koček spontánně virus vymizí během několika měsíců, jiná zvířata jsou mnohaletými i doživotními nosiči. Časté jsou opakované reinfekce vzhledem ke slabší imunizaci po prodělané předchozí enterální infekci a pravděpodobně přirozené variabilitě různých kmenů felinního koronaviru.

Mutace enterálního viru způsobí jeho proměnu na nebezpečnou formu FIPV, která má schopnost penetrovat do makrofágů a stát se generalizovaným onemocněním šířeným krví do celého těla s názvem infekční peritonitida koček (FIP). Vzhledem k vazbě replikace a šíření viru na krevní řečiště, ascites a mozko míšní mok není považována tato forma nemoci za infekčně přenosnou v běžné populaci koček.

Infekční peritonitída koček je závažné a bez moderní léčby 100% smrtelné onemocnění. Zdá se, že v posledních letech dochází k eskalaci výskytu tohoto onemocnění jak v populaci ušlechtilých koček, kde může hrát roli genetická predispozice imunitního systému u některých plemen, tak ale i u koček domácích jak v lidské péči, tak v polodivoce žijících koloniích. O příčinách lze spekulovat, nicméně vzhledem k častějšímu výskytu více případů u navzájem nepříbuzných jedinců v jedné domácnosti mohou za zvýšeným výskytem stát agresivnější mutace viru. Každopádně vzhledem k objevu účinných antivirotik je nyní při správné diagnostice a dobré kvalitě léků nemoc celkem snadno léčitelná.

Od roku 2019 se díky neoficiální léčbě GS – 441524 poskytované tisícům koček na celém světě rozvinula jak diagnostika tak terapie na velmi vysokou úroveň. Léčba je v převážné většině případů injekčí a trvá 12 týdnů. Pokud je používán kvalitní lék, nejsou prakticky žádné závažné nežádoucí účinky a naprostá většina pacientů se vyléčí bez trvalých následků. 

Velice dobře a přehledně je celá problematika vysvětlena v článku MVDr. Terezy Ježkové viz odkaz: 

 

infekční peritonitida koček, veterinární průvodce, MVDR. T. Ježková