Vzhledem k citlivosti uvedené problematiky nebudou uváděny identifikační údaje jednotlivých chovatelských stanic i když jsou autorovi známy.

Výskyt smrtelné FIP v chovech je běžně na úrovni do dvou procent, zřídka více. Při vyšším výskytu se uvažuje o genetické susceptibilitě některých linií nebo větší „agresivitě“ konkrétního virového kmene. Může dojít k eskalaci výskytu smrtelné formy FIP až k desítkám procent. Mohou hynout jednotlivá koťata nebo postupně i celé vrhy. Nejohroženější skupinou jsou mladí jedinci do jednoho roku, resp. ještě v menší míře do tří let a také senioři. Léčba existuje, je ale finančně hodně náročná a pro majitele i kočku velmi zatěžující.

Proto je cílem pravděpodobnost propuknutí smrtelné formy virové infekce snížit na absolutní minimum. Vzhledem k všudypřítomnosti FcoV a vysoké míře promoření populace koček je prakticky nemožné udržet chov FcoV negativní. Vakcinace byla ukončena pro velmi problematické následky. I při zachování maximálního welfare koček, perfektní péči, výživě… je významné ovlivnění výskytu FIP mimo možnosti chovatele. Proto se jeví použití ProBoost ® jako velmi perspektivní.

Chovatelská stanice v Česku. V roce 2017 byl do chovatelské stanice importován chovný kocour ze zahraničí (Rusko). Ještě před tím, než byl využitý v chovu došlo k výskytu FIP u dvou koťat ve věku 8 a 7 měsíců v nových domovech. Tato koťata sice nebyla v přímém kontaktu s importem, ale vyskytovala se ve společné domácnosti. Množství případů v dalších letech eskalovalo do řádu desítek procent. Většina koťat byla z bezpečnostních důvodů kastrována a zůstala v majetku chovatelské stanice, což je dlouhodobě neudržitelné z finančních a prostorových důvodů. Vážně bylo uvažováno o ukončení činnosti chovatelské stanice. Nemoc se projevila u přímých potomků importovaného kocoura i u nepříbuzných jedinců. Po nasazení ProBoost ®, se za rok a půl vyskytl jediný případ FIP, který byl vyléčen pomocí GS-441524.

Chovatelská stanice v Polsku zaznamenala „epidemický“ výskyt FIP podobně jako v předchozím případě. Po nasazení ProBoost ® se několik měsíců nevyskytl žádný případ FIP. Terapie byla přerušena a v zápětí došlo k opětovnému vzplanutí epidemie.

Chovatelská stanice na Slovensku zaznamenala výskyt dvou případů FIP v jednom vrhu s odstupem několika měsíců. Po nasazení ProBoost ® sejiž další případ až do současnosti neobjevil.

Chovatelská stanice v Česku, po importu ze zahraničí se objevilo několik případů FIP u koťat. Byly přeléčeny GS-441524. Po nasazení ProBoost ® v chovuonemocněl import. Byl vyléčen a k dalšímu výskytu FIP v chovu již nedošlo. Jako vedlejší efekt podání ProBoost ® došlo k omezení slzení u některých chovaných britských koček.

Chovatelská stanice v Česku, pravděpodobně familiární výskyt FIP. Opakovaný výskyt u potomků jedné kočky. Po nasazení ProBoost ® (vzhledem k formě podání pravděpodobně nepravidelné a nižší nebo žádné hladině proteinu u některých koťat – byl aplikován na povrch tvarohu a některá slabší koťata se nemusela k TPA dostat v dostatečném množství) došlo k výskytu jednoho případu FIP. Ostatní koťata jsou zatím v pořádku. U jednoho se vyskytl případ idiopatické autoimunity s destrukcí kostní dřeně (pravděpodobně po odčervení).

Situaci v chovatelských stanicích a útulcích budeme i nadále sledovat a doufáme, že získáme další důležité informace, které povedou k získání přesvědčivých důkazů o významu použití ProBoost ® v oblasti eradikace FIP v chovech koček.

Teoretické úvahy (tyto předpoklady nejsou zatím exaktně potvrzeny, vycházím z mechanismu působení TPA a současných znalostí etiologie nemoci. Bude zajímavé zpracovat tuto problematiku pomocí sofistikované vědecké studie) :

V malých chovech rodinného typu s malým počtem chovaných jedinců může teoreticky ProBoost ® přispět k úplné eliminaci enterického viru z chovu. Byly měřeny změny titru protilátek v krvi u koček a z původně velmi vysokého titru došlo během podávání ProBoost ® k rychlému poklesu hladiny protilátek na minimum, což svědčí o ukončení aktivní infekce enterálním virem.

Při reinfekci je pravděpodobný vliv imunitní paměti po proběhlé předchozí viróze a snadnější utlumení infekce nebo dokonce vlivem získání přirozené odolnosti zablokování propuknutí nákazy.

Ve větších chovech s případnou větší fluktuací se může zvýšením obranyschopnosti jedinců snížit pravděpodobnost výskytu FIP. Jednak se předpokládá celkové snížení virové nálože ve skupině, jednak se celkovým ozdravěním v důsledku lepší obrany před jinými infekcemi nebo autoimunitními nemocemi, obecně významně sníží vytváření podmínek pro imunosupresi, která je často otevřením brány pro FIPV do krve.

U koťat, která jsou nejohroženější skupinou kromě posílení buněčné imunity a tím i zlepšení specifické odpovědi při primoinfekci v 6. týdnu, může dojít při průběžném užívání ProBoost ® po odchodu do nového domova s menší infekční náloží k úplné eliminaci enterálního viru a uchování určité rezistence po prodělané střevní nákaze.

Metodika:

ProBoost ®, resp. TPA, je protein citlivý na působení trávících enzymů. Z toho plyne, že optimální způsob vstřebání TPA je na sliznici v dutině ústní. Vzhledem ke specifickým nutričním požadavkům koček je třeba jisté kreativity při podávání preparátu tak, aby ho kočka pokud možno lízala nebo před polknutím co nejvíce zadržela v tlamičce. V těžkých případech, kdy zvíře nepřijímá potravu lze aplikovat malé množství přímo mezi pysk a dáseň nebo pod jazyk během celého dne. U koček, které dobře akceputují granule, lze denní dávkou ProBoost ® impregnovat odměřené denní množství granulí. Kočka je přijímá průběžně po malém množství během celých 24 hodin. Před polknutím granule kouše a tak se TPA alespoň z části může vstřebat již během tohoto procesu. Další možnost je rozdělit denní dávku alespoň na dvě části a posypat potravu, kterou kočka líže, například šťávu z kapsičky, tvaroh, jogurt, paštiku… S určitou ztrátou rozštěpením v trávícím ústrojí je kalkulováno při doporučeném dávkování. I pouhých pár procent intaktních molekul postačí k zabezpečení požadovaného efektu. Nicméně v tomto případě platí čím více, tím lépe a proto je správný způsob podávání důležitý.

Dávkování je při léčbě nemocného zvířete nejméně ½ sáčku na kočku a den do vymizení příznaků. V případě potřeby je možné bez nebezpečí podat i násobně více. Pokud je ProBoost ® užíván preventivně na posílení imunitního systému, je možné dávku snížit na ¼ sáčku/den každodenně nebo ½ sáčku /den s užíváním jednou za dva až tři dny. Z těchto zásad vychází i obecné doporučení k podávání ProBoost ® v chovu. Pokud se pokusíme virus zcela eliminovat, je dávkování vyšší, pokud chceme chov udržrt obecně v dobré kondici s vynikající obranyschopností stačí nižší dávkování. Vyšší dávkování volíme u více ohrožených mladých jedinců do jednoho, resp. do tří let a pak opět u seniorů po 8. roce života (nejrizikovější období).

Ochrana koťat a matek. Během březosti a laktace doporučujeme matce podávat ½ sáčku na den. Koťatům lze podávat ProBoost ® od chvíle začátku odstavu, to znamená od 4 až 5. týdne, při umělé výživě dříve přímo do mléka. Ideální je dávku pro matku i koťátka impregnovat na granule, které spotřebuje rodinka za den. Podle počtu koťátek je možné dávat na den přiměřeně 1 až 1 a půl sáčku na matku s koťaty. Podle hmotnostních přírůstků můžeme dávku postupně navýšit tak, aby na kotě bylo dávkování zhruba ¼ sáčku na den. U koťat držených na vlhké stravě je dobře aplikovat na povrch, který budou koťata olizovat nebo rozpuštěný v mléku nebo vodě aplikovat přímo do tlamičky dva až třikrát za den. Pro malé kotě je nejkritičtější období po vakcinaci nebo odčervení. Několik dní před a po tomto zákroku je možné nepatrně zvýšit dávkování. Novému majiteli lze doporučit, aby ProBoost ® používal minimálně 14 dnů po přechodu do nového domova. Potom lze doporučit preventivní podávání například 2x týdně. K vyšší pravidelné každodenní dávce se lze také vrátit jakmile je očekávána stresová situace, která může vést ke snížení imunitní reakce. V životě kotěte i dospělé kočky je to například: výstava, operační zákrok, vakcinace, prohlídka u veterináře, stěhování nebo přestavba v bytě, nový člen domácnosti, dovolená…. cokoliv, co může kočku vyvést z rutiny a způsobit větší stres. Kromě propuknutí FIP může být takto kočka chráněna i před jinými infekčními nebo imunitou podmíněnými nemocemi. Vhodný interval je 14 dní před, během a 14 dní po stresové události.