Stránka je v editaci

Chronická gingivostomatitida koček (FCGS) je onemocnění dutiny ústní, které je velice bolestivé a bez adekvátní léčby může pro kočku končit úhynem, případně eutanázií. Léčba FCGS je dlouhodobá, případně doživotní. Více než 70 % koček i po provedené multiextrakci vyžaduje následnou medikamentózní a podpůrnou terapii. FCGS je pravděpodobně výsledkem abnormální reakce imunitního systému na bakterie v zubním plaku, je dávána dosouvislosti s calicivirovou nebo herpesvirovou infekcí, s bartonellózou a retrovirovou infekcí (FIV).

Chybná reakce imunitního systému na patogeny v ústní dutině je v mnoha případech dobře ovlivnitelná používáním ProBoostu. Vzhledem k rozličným příčinám vzniku zánětu dásní je ale i podávání ProBoostu provázeno různým efektem. V mnoha případech zánět úplně vymizel nebo velmi výrazně usoupil. U některých koček byl však vliv podávání ProBoostu slabý nebo žádný. Při terapii gingivostomatitidy je třeba věnovat pozornost všem možným léčebným postupům, které u nemocného zvířete povedou alespoň k částečné úlevě. Pravidelné podávání ProBoostu i bez zjevného momentálního ovlivnění stavu ústní dutiny je užitečné, protože může příznivě ovlivnit jak celkové fungování imunitního systému, tak účinnost přímé reakce na infekce, které jsou potenciálními spouštěči FCGS.

Více o nemoci v následujících odkazech.

ZÁNĚT DÁSNÍ U KOČKY – STOMATITÍDA Kočka a červené dásně

 

Článek: Léčba chronické gingivostomatitidy koček s podezřením na virový původ pomocí extraktu z brzlíku

Richard E. Palmquist, MVDr. Centinela Animal Hospital, Inc. 721 Centinela Avenue, Inglewood, CA. 90302. cahdogcat@aol.com
 
Článek popisuje příčinný vztah vlivu podávání brzlíkového extraktu na utlumení projevů gingivostomatitidy pravděpodobně virového původu. 
 
Léčba chronické gingivostomatitidy koček s podezřením na virový původ pomocí extraktu z brzlíku

Dávkování

Dávkování je 2 mcg Thymic Protein A, tedy půl sáčku ProBoostu na den na vlhkou potravu nebo rozpuštěný ve vodě. Denní dávku je dobré rozdělit na dvě nebo tři dílčí. Pokud je zánět průvodním projevem akutně probíhajícího bakteriálního nebo virového onemocnění, není vhodné spoléhat pouze na podporu imunity, ale je třeba, aby veterinárním lékař nastavil adekvátní dostupnou léčbu spolu s podáváním ProBoostu. Má-li se projevit působení podpory specifické imunity ProBoostem, není možné jeho souběžné podávání s léčivy, která navozují stav imunosuprese, protože jejich účinky se vzájemně ruší.  

Zkušenosti s podáváním ProBoostu kočkám se zánětem dásní:

Vzhledem k rozličným příčinám vzniku zánětu dásní je i podávání ProBoostu provázeno různým efektem. Uvedeme několik příkladů, kdy byl účinek opravdu významný. 

gingivitida

Kocour plemeno Sphynx, těžký zánět dásní, postiženy obě čelisti až po partie krku. Dg. FCGS, felinní chronická gingivostomatitida, pravděpodobně virového, resp. autoimunitního původu. 

Po nasazení ProBoostu půl sáčku na den zánět zcela vymizel. Majitelka v současnosti podává ProBoost dvakrát ročně formou měsíční kůry. Ústní dutina nevykazuje žádné zánětlivé příznaky. Souběžně hlásí majitelka zlepšení stavu pokožky, která v některých místech dříve vykazovala příznaky akne.