V průběhu roku 2009 Healing Hearts Animal Rescue v Nashvíllu podrobila celkem 15 koček se suchou formou  FIP terapii pomocí LTCI, jako primárního způsobu léčby. Léčebná skupina byla ve věku od 10 měsíců do 6 let. Všechny kočky spolu žily ve stejném záchranném centru, sdílely misky s jídlem i toalety. 13 koček mělo v době zahájení léčby mírné až středně závažné příznaky. Pouze u koček jménem Star a Cinder se vyskytly závažné příznaky před nebo během léčby. Do prosince 2009 bylo testováno všech patnáct koček po ukončení léčby LTCI jako zcela  negativních na přítomnost coronaviru. Experiment proběhl před 14 lety a některé ze zúčastněných koček dosud žijí a těší se dobrému zdraví.

Limitujícím aspektem pro úspěšnou terapii pomocí LCTI se jeví stav pacienta. V určité fázi je jeho organismus již příliš poškozený na to, aby mu LTCI pomohl. Jakmile kočičí tělo dosáhne tohoto „bodu, odkud není návratu“,  LTCI k záchraně  pacienta nestačí. 

Serengeti, první kočka s diagnózou FIP v Healing Hearts, je dobrým příkladem kočky, která by pravděpodobně nebyla zachráněna pomocí LTCI. V době, kdy si ošetřovatelé uvědomili, že je nemocná a byla vyšetřena veterinářem, byla již chudokrevná, těžce dehydratovaná a selhávaly jí ledviny. Hladina bílkovin byla vemi nízká. Eutanazie byla v době, kdy neexistovalo účinné antivirotikum pro ubohou Serengeti nejlaskavější možností. Diagnóza suché FIP byla potvrzena pitvou. Protože však Serengeti upozornila Healing Hearts na příznaky suché FIP, když Litah, jedna z vyléčených koček, začala vykazovat známky zvracení a hubnutí, podařilo se jí otestovat a zahájit léčbu mnohem dříve. Když Litah začala užívat LTCI, právě začínala vykazovat známky anémie, 6 dní nejedla a vykazovala středně vysokou hladinu titru protilátek na koronavirus. Vrátila se domů z první aplikace LTCI a začala ihned jíst suchou potravu. Po šesti aplikacích LTCI byla Litah zcela negativní na virus a úplně se uzdravila.

V Healing Hearts byly léčeny dvě kočky, které spadaly do kategorie, kdy bylo problematické očekávat uzdravení: Cinder a Star, pár siamských kříženců. Cinder onemocněl FIP celý měsíc předtím, než byl LTCI dostupný. V lednu 2009 byl titr protilátek proti FIP 1:10 000. V té době dostal injekci Convenia, která mu dodala trochu nové energie a síly. Nebyl však schopen jíst suché jídlo nebo konzervy, přežíval jen s hrstkou pamlsků dvakrát denně. V únoru se tato kdysi svalnatá kočka stala chodícím kostlivcem, který sotva mohl klopýtat kolem domu.
Protože byl v tak špatném stavu, trvalo déle, než se vlivem LTCI jeho stav  dramaticky změnil.  Po první injekci začal jíst malé množství granulí. Po třech injekcích během tří týdnů se Cinder vrátil k normálnímu jídlu a začal znatelně přibírat na váze. Po šesté aplikaci hladina titru klesla na 1:80. Po šesti měsících a osmi dávkách LCTI měl Cinder negativní testy na FIP a zcela se uzdravil.

Star zahájil léčbu LTCI podobně jako ostatní kočky, se střední hladinou titru 1:80 a mírnými příznaky. Nicméně po čtvrté dávce LTCI, kdy byla ostatní léčená zvířata převedena na měsíční interval, Star po pouhých dvou týdnech bez LTCI utrpěl těžký relaps. Natolik zeslábl, že nemohl chodit nebo skákat a měl potíže se stabilitou. Star byl znovu převedený na týdenní interval. I tak jeho titr stoupal. Každý týden se vracel domů z injekce LTCI, sršel energií a  spokojeně hltal granule. Na  konci týdne však byl opět  letargický s potížemi přijímat potravu. Postupně mu energie zůstala delší dobu a nakonec po 21 dávkách LTCI byly jeho testy také negativní na FIP. Zcela se uzdravil.

Standardní léčebný režim začínal třemi týdenními dávkami, po nichž následovala aplikace po dvou týdnech nebo měsíci, podle potřeby. V závažnějších případech byl podáván LCTI v týdenním intervalu.

zdroj: článek Healing Hearts Animal Rescue