Stránka je v editaci

Plazmocelulární pododermatitida

Plazmocelulární pododermatitida je vzácné kožní onemocnění koček neznámé etiologie. S ohledem na odpověď na imunosupresivní léčbu je často řazena mezi autoimunitní onemocnění. Častěji se vyskytuje u imunosuprimovaných koček, například s diagnózou FIV. Více info o nemoci: https://docplayer.cz/12525212-Plazmocelularni-pododermatitida-kocek-prehled-soucasnych-poznatku.html
 

Popis případu: Britský kocour po prodělané herpesvirové infekci s těžkým průběhem. Po určité době se na polštářku tlapky objevily léze. Byla nasazena antibiotika a kortikoidy bez viditelného efektu. Spolu s antibiotikovou terapií byl následně podán ProBoost a došlo ke zlepšení během 24 hodin, k úplnému zhojení pak během následujících 3 až 4 dnů. Zhruba za dva týdny se léze znovu objevily, majitelka uvádí, že během tohoto období byla dávka ProBoostu snížená na jednou za 3 dny. Po opětovném nasazení ProBoostu v dávce 2 mcg na den, tedy půl sáčku, došlo opět k rychlému vymizení lézí. Od té doby se poškození polštářků na tlapce již znovu neobjevilo, dávkování ProBoostu je 2 mcg na den s občasnou jednodenní přestávkou.