Přesto, že ProBoost ® je v USA k dispozici milionům lidských uživatelů již mnoho let, na zprávy o něm jsme narazili spíše náhodou v jiné souvislosti. Výrobce směřuje především k humánnímu využití, nicméně v injekční podobě byl uznán FDA jako lék na osteoartritidu psů a FIV a FeLV koček. Během mezinárodních odborných diskuzí k různé veterinární tématice se začaly objevovat nekomerční příspěvky o úspěšném použití tohoto produktu při léčbě závažných onemocnění nejrůznějšího původu u zvířat. Individuálně jsme dovezli několik prvních dávek a vyzkoušeli na několika vhodných případech. Výsledky byly tak úžasné, že jsme se rozhodli dovézt větší množství. Nejprve bylo nutné vzorek ProBoost ® podrobit analýze, která potvrdila deklarované složení a nezávadnost výrobku. Potom jsme požádali uznávané veterináře a renomovaná veterinární pracoviště v několika zemích (Česko, Slovensko, Polsko, Rakousko, Turecko, Řecko..) o exaktní a nezávislé posouzení účinku podložené laboratorními testy a erudovaným klinickým vyšetřením v případech, kdy stimulace buněčné imunity může efektivně ovlivnit průběh nemoci a uzdravení pacienta. Zároveň byl produkt předán k empirickému prověření účinnosti do útulků pro opuštěná zvířata a do chovatelských stanic. Zejména v útulcích s příjmem leckdy velmi nemocných a slabých zvířat je prostředek, který efektivně pomůže zkrátit léčbu, zmenšit míru trvalých následků a tlumit důsledky prodělaných infekcí efektivním pomocníkem. Prokázání účinnosti u zvířecích pacientů je o to cennější, že zcela odpadá placebo efekt, který zatěžuje subjektivní hodnocení účinků lidmi.
V této kapitole vás budeme průběžně seznamovat se závěry odborníků i zkušenostmi laiků, běžných uživatelů. Vzhledem k tomu, že některé diagnózy prověřuje souběžně více pracovišť, budou výsledky prezentovány jako průběžně aktualizovaný společný tématický soubor. Jejich názvy budou řazeny abecedně jako odkazy na jednotlivou sledovanou problematiku. Odborné články, které již vznikají na základě těchto výsledků budou prezentovány v kapitole : Odborné publikace

Praktické aplikace a zkušenosti uživatelů

Autoimunitní onemocnění – Hyperstézie kočka, kožní projevy alergie neznámého původu, ..

Epidemie FIP v chovatelských stanicích, eliminace viru a ukončení výskytu FIP

Epidemie FIP v chovatelských stanicích, eliminace viru a ukončení výskytu FIP