Dávkování pro prevenci FIP

Dávkování:

Dávkování je pro nemocnou kočičku, u které se řeší nějaký zdravotní problém (infekce, náročná rekonvalescence atp.) nebo je riziko snížení imunity v důsledku například stresového podnětu (plánovaný operační zákrok, změny v domácnosti, očkování…) nejméně 2 mcg, resp. ½ sáčku na den až do ukončení indikace k léčbě, tedy celkového zlepšení zdravotního stavu nebo několik dnů po překonání stresového období. V případě potřeby je možné bez nebezpečí podat i násobně více.

Pokud je ProBoost ® užíván preventivně u zcela zdravých zvířat na posílení imunitního systému, je možné dávku snížit na ¼ sáčku/den a frekvenci lze snížit rovněž případně i na užívání jednou za dva až tři dny.

Způsob podání:

Denní dávku ProBoost ®Thymic Protein A je vhodné rozdělit do několika dílčích, například po dvanácti nebo po osmi hodinách, aby se příjem pokud možno rozložil v čase.  

ProBoost ®Thymic Protein A je protein citlivý na působení trávících enzymů. Z toho plyne, že optimální je, aby se co největší část přípravku mohla vstřebat již přes sliznici v dutině ústní. Vzhledem ke specifickým nutričním požadavkům koček je třeba jisté kreativity při podávání preparátu tak, aby ho kočka pokud možno lízala nebo před polknutím co nejvíce zadržela v tlamičce. Úplně ideální je příjem TPA mezi jídly, aby nedošlo ke stimulaci produkce trávících enzymů jak v dutině ústní ve slinách, tak dále v trávícím traktu. To je v případě koček sci-fi, takže je nutné sledovat nejméně nevhodnou cestu aplikace a použít kamufláž aplikace během podávání potravy :). V těžkých případech, kdy zvíře nepřijímá potravu lze aplikovat malé množství přímo mezi pysk a dáseň nebo pod jazyk během celého dne v několikahodinových intervalech.

Prášek je také možné rozpustit v tekutině s neutrálním pH, aby nedošlo k denaturaci proteinů. Stačí několik málo mililitrů čisté vody do stříkačky a po kapkách vpravit kočičce do tlamičky, u koťat může být vhodným nosičem mléko pro dokrmování koťat.

U koček, které dobře akceputují granule a ty nejsou na povrchu příliš suché, lze denní dávkou ProBoost ®Thymic Protein A impregnovat odměřené denní množství granulí. Kočka je přijímá průběžně po malém množství během celých 24 hodin, což je pro postupné vstřebávání ideální. . Před polknutím granule přijdou do kontaktu se sliznicí, kočka je kouše, přemísťuje v tlamičce a tak se TPA alespoň z části může absorbovat již během tohoto procesu. Pokud granule hltá, je lépe rozdělit denní dávku alespoň na dvě nebo lépe tři části a posypat vlhkou potravu, kterou kočka líže, například šťávu z kapsičky, tvaroh, jogurt, paštiku, kousky masa… S určitou ztrátou rozštěpením v trávícím ústrojí je však samozřejmě kalkulováno při doporučeném dávkování. I pouhých pár procent intaktních molekul postačí k zabezpečení požadovaného efektu.

 

Podávání ProBoostu jako prevence FIP v konkrétních podmínkách a fázích života kočky.

Z těchto zásad vychází i obecné doporučení k podávání ProBoost ®Thymic Protein A v souvislosti s prevencí FIP. Tam, kde se pokoušíme enterální virus zcela potlačit velmi výrazným posílením imunitního systému, je dávkování vyšší, každodenní po dobu alespoň dva, lépe tři měsíce. Pokud chceme kočičky “pouze” udržet v dobré kondici s vynikající obranyschopností stačí nižší dávkování a také nižší frekvence. Vyšší, resp. častější dávkování volíme obecně u více ohrožených mladých jedinců do jednoho, resp. do tří let a pak opět u seniorů po 8. roce života (nejrizikovější období pro výskyt FIP) a to alepoň přechodně v období zvýšených nároků na imunitu. 

Ochrana koťat a matek, která jsou vzhledem k předchozímu výskytu FIP v chovu nebo ve skupině koček potenciálně ve vyšším stupni rizika.

Během březosti a laktace doporučujeme matce podávat 1/4 sáčku na den (1 mcg TPA) s frekvencí dle konkrétní situace s ohledem na zdravotní stav matky, počet potomků, prostředí v jakém je maminka s koťaty umístěna, míru stresu. Lze podávat každý den nebo jednou za dva až tři dny. Koťatům lze podávat ProBoost ®Thymic Protein A od chvíle začátku odstavu, to znamená od 4 až 5. týdne, při umělé výživě i dříve přímo do mléka. Ideální je dávkou pro matku i koťátka později impregnovat granule, pokud je přijímají, které spotřebuje rodinka za den. Podle počtu koťátek je možné dávat na den přiměřeně 1 až 1 a půl sáčku na matku s koťaty, tj. celkem 4 až 6 mcg TPA. Podle hmotnostních přírůstků můžeme dávku postupně navýšit tak, aby na kotě bylo dávkování zhruba jedna osmina až ¼ sáčku na den ( 0,5 až 1 mcg TPA). U koťat držených na vlhké stravě je dobře aplikovat na povrch, který budou koťata olizovat nebo rozpuštěný v mléku nebo vodě aplikovat přímo do tlamičky dva až třikrát za den. Pro malé kotě je nejkritičtější období po vakcinaci nebo odčervení. Několik dní před a po tomto zákroku je možné nepatrně zvýšit dávkování. Novému majiteli lze doporučit, aby ProBoost ®Thymic Protein A používal minimálně 14 dnů po přechodu do nového domova (1 mcg, resp. ¼ sáčku na den ). Potom by mělo následovat preventivní podávání například 1 až 2x týdně alespoň po nejkritičtější období do jednoho roku života. K vyšší pravidelné každodenní dávce se lze také vrátit jakmile je očekávána situace, která může vést ke snížení obranyschopnosti například vlivem stresu. V životě kotěte i dospělé kočky je to například: výstava, operační zákrok, vakcinace, prohlídka u veterináře, stěhování nebo přestavba v bytě, nový člen domácnosti, dovolená…. cokoliv, co může kočku vyvést z rutiny a způsobit větší stres ať již v pozitivním nebo negativním smyslu. Kromě propuknutí FIP může být takto kočka chráněna i před jinými infekčními nebo imunitou podmíněnými nemocemi. Vhodný interval je 14 dní před, během a 14 dní po stresové události.

Ochrana koťat a matek v nižším stupni rizika, bez předchozí infekce FIP v chovu nebo skupině koček.

Obecně lze doporučit formu preventivního dávkování s nižší frekvencí, jednou až dvakrát týdně, denní dávkování stejné jako u koťat a matek, která jsou vzhledem k předchozímu výskytu FIP ve vyšším stupni rizika, viz výše.

Ochrana dospělých mladých koček

Dospělé kočky od dvou do osmi let, pokud jsou v dobré kondici lze preventivně podpořit jednou týdně v nižší dávce, aby se udržela dostatečná hladina TPA v krvi a opět přechodně zvýšit frekvenci pouze v době enormních nároků na imunitu nebo při nemoci.

Ochrana seniorů

U starších koček dochází k vyhasínání funkcí spojených s imunitní obranou organismu, což je v přímé souvislosti mj. s degenerací brzlíku, tedy nedostatkem buněčné a zejména humorální funkce tohoto orgánu. Seniorní věk je druhým obdobím v životě kočky, kdy se zvedá výskyt FIP. Díky tomu je třeba opět ve větší míře dbát na podporu imunitního systému. Proto věnujeme větší pozornost i zdánlivě nezávažným zdravotním potížím a podávání ProBoostu je smysluplné alespoň dvakrát za týden, se zvýšenou frekvencí i dávkou během zátěžových období.