T-Cyte

T cyte

Lymphocyte T-cell imunomodulator je obchodní název pro identický glykoprotein, který nese obchodní název Thymic Protein A. Rozdíl je v aplikační formě. T-cyte s obsahem LTCI je vyrobený v podobě injekčního roztoku. ProBoost s obsahem TPA má formu prášku určeného k perorální aplikaci.

Účinek je u obou přípravků rovnocenný. V případě injekční aplikace je okamžitá hladina regulačního glykoproteinu v krvi dosažena rychleji a určitou dobu přetrvává v závislosti na aktuální potřebě. Perorální podání má pozvolnější nástup, proto se doporučuje počáteční vyšší dávkování po dobu jednoho týdne.

V současné době je bohužel T-Cyte nedostupný. I když jej lze plnohodnotně nahradit perorálním podáváním ProBoostu, snažíme se ve spolupráci s T-Cyte Therapeutics, Inc. a ÚSKVBL tento přípravek pro zvířata v Evropě zajistit. Bude přínosem zejména pro ta, která mají problém s nesnášenlivostí k maltodextrinu v ProBoostu. Jedná se však o legislativně velmi komplikovaný proces s dosud nejistým výsledkem.