T lymfocyty procházejí selekcí a dozráváním v brzlíku

Thymový protein A je  diferenciačním signálem pro thymocyty k vyzrání v plně funkční naivní CD4+ Th lymfocyty.

      Své jméno odvozují T lymfocyty od brzlíku neboli thymu, kde dospívají. Vznikají v kostní dřeni jako zcela nezralé buňky. Teprve prostředí v brzlíku jim umožní vyspět v plnohodnotné imunokompetentní buňky. Velmi složitým procesem jsou selektovány buňky, které nezareagují na tělu vlastní znaky, kterými se prezentují zdravé buňky. Pokud se tak stane, dostanou v téhle nejtvrdší univerzitě na světě známku neprospěl a musejí spáchat sebevraždu. Kdyby totiž přežily, mohly by začít napadat vlastní buňky těla. Autoimunitní reakce způsobená špatně reagujícími lymfocyty je pro organismus smrtelně nebezpečná. Maturační proces přežije jen asi 1 až 5 % lymfocytů. Poté se z nich stávají zralé, ale ještě neaktivované pomocné – helper CD4+ Th lymfocyty nebo cytotoxické CD8+Tc lymfocyty. Základní úlohou CD4+ Th lymfocytů je kooperace s CD8+Tc lymfocyty a B lymfocyty. Helper lymfocyty umožní B lymfocytům dozrát a začít produkovat protilátky a cytotoxickým lymfocytům pomáhají nalézt a zničit poškozené buňky, jakými jsou buňky infikované nebo nádorové. Existuje ještě jedna významná, i když méně početná skupina lymfocytů (odvozená od CD4+ lymfocytu) CD4+CD25+Foxp3+Treg buňky. Ty vykonávají dozor a brzdí nežádoucí zánět a brání autoimunitám. Všechny tyto skupiny se ještě dále rozdělují na další subtypy tak, aby co nejspecifičtěji vykonávaly své úlohy. 

Spolu s B lymfocyty jsou T lymfocyty pilířem adaptivní imunitní ochrany organismu.