TPA pozitivně ovlivňuje hematopoézu prostřednictvím stimulace CD4+ lymfocytů. CD4+ lymfocyty regulují produkci všech typů krevních buněk v kostní dřeni, včetně červených krvinek, krevních destiček a granulocytů.

TPA pozitivně ovlivňuje hematopoézu prostřednictvím stimulace CD4+ lymfocytů. CD4+ lymfocyty regulují produkci všech typů krevních buněk v kostní dřeni, včetně červených krvinek, krevních destiček a granulocytů. Deficit CD-4 lymfocytů by tedy mohl vést k pancytopenii pozorované u subjektů s oslabenou imunitou, včetně pacientů s rakovinou podstupujících chemoterapii nebo u virových nebo jinak chemicky vyvolaných stavů. TPA je nezbytný pro stimulaci zralých T-lymfocytů, což vede ke zvýšené antivirové nebo protinádorové aktivitě. Je popsána jeho účinnost pro léčbu stavů charakterizovaných nedostatkem alespoň jednoho typu krevních buněk vybraných ze skupiny sestávající z červených krvinek, krevních destiček a granulocytů. TPA poskytuje úlevu od těchto stavů tím, že stimuluje tvorbu více krevních buněk právě toho typu, který je potřebný ke zmírnění takového nedostatku :

 Myši byly léčeny chemoterapeutickým činidlem samotným nebo činidlem plus TPA. Hladiny krevních destiček pak byly stanoveny pro každý subjekt každých několik dní po léčbě. Čtyři dny po léčbě všechna zvířata vykazovala podstatný pokles hladin krevních destiček v průměru na méně než polovinu úrovně před léčbou. Následně subjekty, které nedostaly TPA vykazovaly malou změnu od 4. do 19. dne. Subjekty léčené TPA vykazovaly statisticky významné zlepšení hladin krevních destiček do 7. dne a do 13. dne se jejich krevní destičky vrátily na úroveň před léčbou. Myši, které dostávaly TPA spolu s chemoterapií, se zotavily na úroveň počtu krevních destiček před léčbou během přibližně dvou týdnů, zatímco myši, které nedostávaly TPA vykazovaly po 19 dnech malou obnovu hladin krevních destiček.

zdroj: https://patents.google.com/patent/US20070190025A1/en

Schema ukazuje stimulaci kmenových buněk kostní dřeně aktivovaným Th lymfocytem k produkci erytrocytů a dalších buněčných elementů. 

autor M44gz