Virová imunodeficience koček – FIV, neboli kočičí AIDS

FIV byl poprvé izolován v roce 1986 Nielsem C Pedersenem a Janet K. Yamamotovou na UC Davis School of Veterinary Medicine v kolonii koček, která měla vysokou prevalenci oportunních infekcí a degenerativních stavů a původně se nazývala kočičí T-lymfotropní virus. Předpokládá se, že FIV pochází z Afriky odkud se rozšířil na kočičí druhy po celém světě. Přítomnost viru je v kočičí populaci překvapivě vysoká, například v České republice je pozitivních 5 % koček.

Infekce lentivirem, který způsobuje FIV, může být kočkami velmi dlouho relativně dobře tolerována, takže mnoho z nich navenek nevykazuje žádné významné příznaky. To ale je do jisté míry příčinou tak velkého rozšíření i přes relativně složitý způsob přenosu. FIV se přenáší především hlubokými ranami po kousnutí, kdy virus přítomný ve slinách infikované kočky proniká do tělesných tkání jiné kočky. Kočky FIV+ mohou sdílet misky na vodu, misky na krmivo a používat stejnou podestýlku s nízkým nebezpečím přenosu na zdravé jedince. Pravděpodobnost, že kočka infikovaná FIV přenese virus na jiné kočky v domácnosti, je nízká, pokud nedojde ke krvavým šarvátkám nebo pokud nejsou přítomny otevřené rány, které by mohly umožnit pronikání viru do krve z infikované na neinfikovanou kočku.

Prognóza hodně závisí na péči, jakou majitel FIV pozitivní kočce poskytuje. Pokud je správným způsobem podporován imunitní systém a jsou léčebně kompenzována oportunní onemocnění, může prožít infikovaná kočka dlouhý a plnohodnotný život. Bez přiměřené péče dochází k projevům vleklého, neléčitelného chřadnutí, které nakonec končí smrtí na jinak banální infekce.

Původce a průběh nemoci:

Původcem onemocnění je virus, podle něhož se onemocnění jmenuje, tedy virus FIV (Feline Immunodeficiency Virus). Jedná se o lentivirus, který obsahuje dvě vlákna RNA z čeledi retroviridae. Retroviry se pomocí enzymu reverzní transkriptázy dokáží začlenit přímo do DNA molekuly hostitelské buňky a jejím prostřednictvím vyvolat proces své vlastní reprodukce.

FIV – Feline Immunodeficiency Virus

virus FIV

Pomnožení viru vyvolá nástup několik dní až týdnů trvající akutní infekce. Projevy jsou spíše nespecifické, jako horečka, průjem, zánět spojivek, dásní, .. a různou mírou intenzity. Průvodním jevem jsou zbytnělé mízní uzliny, které bývají zvětšeny i po odeznění prvních akutních příznaků nemoci.

Další fází je poměrně bezpříznakové období, které může přetrvávat mnoho let. Neznamená to však, že nemoc se zastavila, jen imunitnímu systému se do určité míry daří kompenzovat ztráty imunokompetentních buněk a degradaci brzlíku. Během tohoto období dochází k častějším projevům důsledků oslabení imunitního systému.

Konečnou fází je stadium persistentní generalizované lymfadenopatie, které vede k celkovému selhání imunity. Kočka hubne, snižuje se příjem potravy, objevuje se zvýšená teplota a znovu zvětšené uzliny. Příznaky imunosuprese jsou zejména těžké záněty dásní, chudokrevnost, chronická rýma a infekce dýchacích cest, opakující se obtížné kožní chronické infekce, infekce močových cest. Nedostatečná imunitní obrana vede k častému výskytu nádorových onemocnění, především lymfomů a leukémií. Terminální stádium končí smrtí za půl roku, nejdéle však do dvou let. Dojde k multiorgánovým postižením, včetně nervové soustavy a mozku.

Díky slabé imunitě se kromě jiných infekcí FIV často kombinuje s FeLV a FIP. Imunosuprimovaný jedinec nedisponuje dostatečnou schopností imunity potlačit enterální infekci FeCoV a už vůbec generalizované onemocnění FIP. Během souběžné léčby těchto nemocí je třeba vysokých dávek antivirotik a výrazná podpora imunity.

Diagnostika:

V počátečních stádiích FIV na nemoc klinicky poukazují projevy imunosuprese, především chronické záněty dásní, občasné respirační infekce, které nezvykle dlouho odolávají terapii. S postupujícím procesem likvidace imunity se přidávají další doprovodná onemocnění.

Nejjednodušším diagnostickým testem je ELISA – detekce protilátek. Falešně pozitivní mohou být výsledky u mláďat, která sála mléko FIV pozitivní matky a to až po dobu 6 měsíců. Chybně negativní mohou být na počátku, kdy je infekce ještě slabá a také na konci, kdy je imunitní systém v kolapsu a protilátky netvoří. Další metody jsou blotting a imunofluorescence a stanovení PCR z krve.

FIV narušuje imunitní systém koček tím, že infikuje mnoho typů buněk, včetně CD4+ a CD8+ T lymfocytů, B lymfocytů a makrofágů. Ke konečnému kolapsu dochází vyčerpáním T-pomocných (CD4+) buněk.