Aktivační proces, na kterém se  podílí Thymic protein A, je sledem reakcí naivního/nezkušeného lymfocytu, který dosud nepřišel do kontaktu s antigenem na informace o nebezpečné události v organismu, které získá prostřednictvím buněčných a chemických poslů. Jakmile obdrží lymfocyt v klidovém stavu zprávu o nebezpečí, projde první fází aktivace. Zda vůbec a jakým způsobem proběhne druhá fáze a jakým směrem a silou se rozvine řetězec imunitních procesů, záleží na složitém a přesně koordinovaném sledu událostí a interakcí na molekulární úrovni. 

      Experimenty in vivo i in vitro bylo zjištěno, že TPA specificky působí na řízení terminální diferenciace na plně funkční buňky Th1. Nemá přímý vliv na Th2 buňky.

Aktivace nezkušených pomocných lymfocytů