S přibývajícím věkem dochází k involuci, tedy postupné degradaci brzlíku. Ve stáří se pak skládá pouze z tukové a vazivové tkáně. Brzlík vykonává zásadní úlohu v zajištění obranyschopnosti organismu. S přibývajícím věkem proto imunita slábne. U seniorů se hůře hojí poškození, infekce mají horší průběh a začínají se objevovat i chyby, které vedou k výskytu autoimunit a malignit. Doplnění brzlíkového proteinu A spolu s odpovídající zdravotní péčí zlepší zdravotní stav a vysoký komfort života seniorů. Po nasazení ProBoostu avizují majitelé zlepšenou pohybovou aktivitu a celkovou vitalitu starých jedinců. Každé období života s sebou přináší jiné nároky na péči o zdraví. Na jeho konci je tím nejdůležitějším cílem zajistit život bez nemocí a bolesti, udržet zdravou vitalitu a vysokou kvalitu života. Je třeba doplnit to, co tělo ve stáří již není schopno vytvářet v dostatečném množství pro zajištění správného fungování imunitního systému. Pravidelné podávání ProBoostu je jednou ze skvělých možností jak pečovat o udržení vysoké kvality života zvířat v seniorním věku.   Dávkování je 1 až 2 mcg TPA, tedy čtvrt až půl sáčku na den bez ohledu na velikost zvířete. I tak malé množství stačí na odstartování správné a silné imunitní odpovědi na patogeny i lepší vyhledávání poškozených a změněných buněk v těle. Pokud se zvíře potýká s nemocí, je samozřejmě vhodné vyšší dávkování, viz. kapitola Dávkování.