Thymový Protein A (TPA), který je obsažený v přípravku s názvem ProBoost je díky unikátnímu účinku na  imunitní systém jediným ověřeným přípravkem, který je doporučeno podávat spolu s antivirotiky již od prvního dne terapie koček, které onemocněly FIP – felinní infekční peritonitidou.  

 

Podávání TPA spolu s antivirotiky zvyšuje jistotu uzdravení.

 

      Mezi majiteli koček, které jsou nemocné infekční peritonitídou je bohužel dogmaticky rozšířený názor, že během terapie antivirotiky není možné jakkoliv zasahovat do imunitních procesů. Je to  daň za neschválení užívání GS-441524 jako léčebného přípravku a vznik spontánních, z větší části laických facebookových komunit, kde jsou některé metodické pokyny bez pochopení principů otrocky vnímány jako postuláty. 

      Do této kategorie patří obava, že ProBoost se nesmí podávat během léčby FIP, protože podporuje imunitu a to je u FIP zakázané.

Jedná se samozřejmě o chybný výklad nutnosti jakkoliv nezasahovat do stimulace nespecifických a protilátkových typů imunitních procesů. Právě tento druh imunitní reakce je totiž u FIP patologicky eskalovaný a je příčinou projevů onemocnění. ProBoost, resp. Thymový Protein A  (TPA), který tento přípravek obsahuje, je imunomodulátorem, který působí na opačném pólu imunitní ochrany. Kromě diferenciační signalizace k dozrávání nezralých T lymfocytů do funkční podoby podporuje také jejich diferenciaci směrem k buněčné, protivirové imunitní odpovědi.

Teoretické imunologické principy popíšeme v závěru tohoto příspěvku.

 • FIP vyvolává anemii – TPA stimuluje kostní dřeň k tvorbě nových krvinek.

      TPA stimuluje tvorbu červených krvinek, krevních destiček i dalších krevních buněk, včetně bílých krvinek myeloidního původu a zabíječských NK buněk a to podle aktuální poptávky v těle (cytokinová signalizace).

 

 • FIP nebezpečně snižuje počet lymfocytů – TPA zvyšuje počet lymfocytů.

      TPA akceleruje dozrávání thymocytů na zralé T lymfocyty a zvyšuje jejich počet v krvi.

 

 • FIP je důsledkem probíhající sebezničující přehnané protilátkové imunitní odpovědi – TPA tento zánět blokuje tím, že stimuluje PROTIVIROVOU buněčnou reakci na infekci.

      FIP je důsledkem/projevem přehnané protilátkové imunitní odpovědi na infekci typu Th2, přičemž blokuje téměř k nule Th1. TPA in vivo i in vitro stimuluje buněčnou imunitní odpověď směrem k Th1 a tak kompetičně potlačuje u FIP škodlivě přehnanou protilátkovou Th2. Zvýšenou nabídkou zralých T lymfocytů navíc poskytuje imunitnímu systému nástroje (T lymfocyty) pro tento typ obrany.

 

 • FIP se šíří nakaženými makrofágy – TPA zvyšuje množství specifických zabijáků těchto nakažených buněk.

      TPA stimuluje aktivaci Th1 CD4+ lymfocytů. Pouze tyto aktivované buňky mají schopnost probudit spící cytotoxické buněčné zabijáky (CD8+ lymfocyty), aktivovat je a dát jim signál, aby se začaly rychle množit, útočit a likvidovat zcela specificky a naprosto přesně pouze virem infikované buňky tak, že jim „vstříknou jed“ a tímto polibkem smrti je odsoudí k sebezničení.

 

 • FIP je generalizovaný zánět celého těla – TPA tento zánět zastavuje

      Imunokomplexová patologie vyvolaná FIP ničí cévy, orgány – ledviny, játra, srdce, nervovou soustavu. .. TPA blokuje pokračování zánětu a stimuluje regeneraci.

 

 • FIP je následkem potlačení imunitních kontrolních mechanismů – TPA ovlivňuje návrat ke správné regulaci.

      TPA stimuluje dozrávání regulačních Treg lymfocytů, jejichž úlohou je přehnanou aktivitu imunitních buněk zablokovat.

 

 • FIP se rozvine přednostně u imunitně oslabeného jedince – TPA zesiluje specifickou adaptivní obranyschopnost.

      FIP se téměř vždy projeví u geneticky nebo jinou nemocí imunitně oslabeného jedince, který má menší schopnost se bránit. TPA kromě obecného posílení specifických obranných mechanismů efektivně pomáhá i proti souběžně probíhajícím, zejména virovým infekcím (Herpes, Calicivirová infekce, FIV, FeLV…).

 

 • FIP léčí antivirotika – TPA podporuje protivirovou aktivitu imunitního systému, obě terapeutické strategie působí stejným směrem a zesilují účinek léčby.

      GS-441524, Molnupiravir aj. blokují množení viru, TPA zejména ničí infikované buňky a přispívá k regeneraci organismu.

 

 • Souběžné podávání nedostatečné dávky antivirotika a TPA snižuje pravděpodobnost relapsu pro poddávkování léčivem (špatná šarže léku, špatná diagnostika formy FIP, špatné vstřebávání při léčbě tabletami..)

      Antivirotika obtížně pronikají do nervové soustavy, je nutná vysoká dávka. Imunitní buňky, které specificky vyhledávají nakažené makrofágy touto bariérou prostoupit dokáží. Pokud je léčebná dávka antivirotika nižší, může se virus skrýt v mozkomíšním moku a způsobit neurologický relaps. Je-li za těchto okolností souběžně podáván TPA, cytotoxické lymfocyty vyhledají zdroj nebezpečí i v nervové soustavě, kam antivirotikum pronikne jen v nedostatečném množství. Podávání TPA spolu s antivirotiky zvyšuje jistotu uzdravení.

 

 • Na konci léčby bývají patrné známky imunitního vyčerpání. TPA stimuluje obnovení všech imunitních funkcí přirozeným a tedy optimálním způsobem.

      Častá je zejména neutropenie. Kromě možné supresivní role antivirotik je velmi pravděpodobné prosté vyčerpání kostní dřeně po ohromné zátěži. Dřeň tvoří všechny bílé krvinky, které se podílejí na imunitních procesech. Neutrofily (žijí zhruba pouze 6 až 12 hodin a jsou jen na jediné použití, pak hynou), které typicky u FIP vznikají a umírají v ohromném množství mnohdy na konci léčby scházejí. Časté je podávání imunoglukanů a jiných podpůrných nespecifických imunostimulantů, které by měly jejich tvorbu podpořit. To se také skutečně děje, ale za cenu dalšího vyčerpávání kostní dřeně a oddalování regenerace. Nespecifické imunostimulanty typu imunoglukanů totiž tělu předkládají falešný signál o proniknutí patogenu, což vyvolá nespecifickou stimulaci a zvýší nároky na vysílenou kostní dřeň, aby tvořila další a další krátkověké buňky, které pak hynou i bez využití, pouze byly krátký čas k dispozici. TPA podporuje přirozené mechanismy, které vysílají impulzy směrem k dřeni pouze v případě, že vznikne skutečný problém, že je nutné čelit skutečnému nebezpečí. Dřeň se resetuje možná pomaleji, ale zdravějším způsobem a tak paradoxně mnohem dříve a s větší silou může zareagovat v případě skutečného nebezpečí.

 

 • Geneticky nebo jinou nemocí (FeLV, FIV…) oslabený jedinec, který již prodělal FIP je stále v rizikové skupině se zvýšenou pravděpodobností pro opětovné propuknutí nemoci při reinfekci. TPA toto riziko snižuje.

      Bylo experimentálně i klinickou praxí prokázáno, že stimulace adaptivní imunity pomocí TPA má potenciál zničit střevní infekci koronavirem a dokonce jako jediný terapeutický prostředek vyléčit méně až středně závažné případy suché formy FIP. Trvalé doživotní posilování obranyschopnosti pomocí TPA má tedy ohromný ochranný preventivní efekt.

 

 • TPA nemá nežádoucí účinky.

       Dosud bylo spotřebováno 480 000 000 dávek ProBoostu, zhruba 150000 dávek LCTI a žádné vážné nežádoucí účinky ani u lidí ani u zvířat nebyly pozorovány. Protože je TPA přirozenou součástí imunitní regulace, není možné jeho podáváním na rozdíl od nerozvážné nespecifické imunostimulace vyčerpat imunitní systém.

 • Cena je velmi příznivá.

Je-li užíván preventivně, stačí pro jednu kočičku pouhá jedna až dvě krabičky na rok, útulkům, záchranářům, majitelům chronických pacientů a koček léčeným na FIP navíc poskytujeme 5 až 10% slevy. Ve srovnání s cenou léčby relapsu nebo veterinárními náklady na léčbu nevratných následků FIP je souběžné podávání ProBoostu během léčby zcela zanedbatelné.

Jak tedy zjednodušeně Thymový protein A (LCTI – Lymphocyte T-Cell Immunomodulator ) působí.

TEORIE 
 
      Je známa jeho přesná molekulární struktura i mechanismus působení (https://proboostnow.eu/co-je-thymic-protein-a/místo syntézy (epiteliální buňky brzlíkového kortexu) i biologický účinek TPA  Lze ho popsat jako příkaz (diferenciační signál prostřednictvím transkripčního faktoru NF-Kbnezralým bílým krvinkám – T lymfocytům, které vzniknou v kostní dřeni, aby dospěly v plně funkční CD 4+ lymfocyty a dále ovlivňuje jejich aktivační proces, který nastane již přímo jako reakce na konkrétní virovou infekci a to takovým způsobem, že stimuluje lymfocyty ve fázi, kdy se rozhoduje o tom, jakým směrem se bude obrana rozvíjet, aby zahájily přednostně protivirový typ imunitní odpovědi (Th1). T lymfocyty jsou řídící jednotkou nejúčinnějšího obranného mechanismu, kterým tělo disponuje. Na nich závisí odstartování správné, přiměřené a přesné reakce na infekci, řízení jejího průběhu a ukončení ve chvíli, kdy je virus zničen. Zároveň je v nich uchována paměť na virus a jsou nositeli „imunizace“ proti další infekci stejným virem (princip očkování).
 
       To, co se děje v organismu kočky během nemoci je projevem špatné a přehnané imunitní reakce (Th2- protilátková reakce – FIP je imunokomplexová nemoc), kterou vyvolá přítomnost viru v imunitních buňkách (makrofázích). Zjednodušeně řečeno, virus imunitu zmate a ta zareaguje špatně, což má za následek, že začne ničit vlastní cévy a orgány. Podávání běžných nespecifických imunostimulantů (imunoglukany, zylexis, fosprenil…) tento špatný proces ještě zesiluje a nemoc ještě více zhoršuje. Podání TPA působí proti němu – zablokuje špatnou Th2 (pomocí chemických signálů při diferenciaci) a naopak stimuluje protivirovou Th1 (prokázáno jak přímo na thymocytech in vitro v laboratoři, tak měřením u živých organismů in vivo…..)
.
.
PRAXE
 
      V roce 2009, tedy v době, kdy ještě nebyla možnost léčby moderními antivirotiky byl použit LTCI (injekční forma s obsahem TPA) v záchranné organizaci Healing Hearts Animal Rescue v Nashvillu a bylo zdokumentováno kompletní uzdravení všech 15 koček se suchou formou FIP, kterým byl LCTI podáván (mírné až střední projevy nemoci).
U všech 15 koček se suchou FIP léčenou LTCI(=TPA) došlo k úplnému vymizení koronaviru z těla v obou jeho formách (FeCoV, FIPV).
 
V žádném případě netvrdíme, že ProBoost je vhodný jako jediný lék na FIP. To by bylo nezodpovědné a zejména u těžších případů a hlavně u akutní mokré FIP i život ohrožující. Co je však již na tisících případů v zahraničí prokázáno je to, že Thymový Protein A je nesmírně účinný prostředek pozitivně ovlivňující imunitu při léčbě antivirotiky. Vyléčení z FIP je vlastně vyléčení imunitního systému, který je během nemoci v rozvratu. To, co sledujeme jako laboratorní markery pro ukončení léčby antivirotiky je v podstatě to, zda imunitní systém zase funguje tak jak má.
Proto je důležitý vyšší počet lymfocytů na konci léčby a zvýšení poměru A/G – tedy poklesu množství protilátek. Dokud k tomuto resetu nedojde, probíhá neustále poškozování všech orgánů v těle. Je tedy logické, že čím dříve je zastavena destrukce (Th2) a převezme otěže kompetitivní Th1, tím menší je celkové poškození, které je nutné opravit, pokud to ještě lze. FIP může zničit nevratně funkčnost některých orgánů, kromě nejpostiženějších ledvin a obecně cévního systému, je to i srdce nebo CNS. Proto je velice užitečné zkrátit dobu potřebnou k uzdravení všemi vhodnými prostředky. Pokud je během terapie podáván TPA, může například předejít poškození srdce virovou infekcí a pokud k ní dojde, je prospěšným terapeutickým doplňkem pro podporu farmakologické léčby kardiaka.
O TPA v souvislosti s FIP, nemusíme již naštěstí čerpat zkušenosti jen ze zahraničí, kde je ProBoost standardně používán, ale máme mnoho úspěchů i u nás. Majitelé kočičích pacientů nám hlásí až překvapivě pozitivní efekt podávání ProBoostu a to nejen na průběh samotné léčby.
Zaznamenali jsme četné případy vyléčení koček při použití nízkého počtu dávek antivirotik . U neurologické FIP stačilo k uzdravení v jednom konkrétním případě pouhých 25 dávek, u těžké efuzní formy 10,  extrémní případ je u kocoura s neurologickou formou FIP vyléčeného na 7 dávkách 8 mg/kg, i u nás jsme již zaznamenali dva případy suché FIP, která byla zcela terapeuticky zvládnuta pouze podáváním TPA.…. (https://proboostnow.eu/fip-infekcni-peritonitida-kocek/).
Obecně je pozorováno významně rychlejší zvýšení hladiny lymfocytů a rychlejší pokles globulinové frakce.
Vzhledem k mechanismu účinku a potenciálu zbavit organismus koronaviru je vhodné preventivní podávání ProBoostu jak u vyléčených zvířat, tak u jejich příbuzných, ohrožených genetickou predispozicí.
Odpovědnost za propuknutí FIP mají i environmentální podmínky, jiná onemocnění, stres… všechny tyto aspekty působí na snížení obranyschopnosti. Je tedy na místě zejména v prostředí s předchozím výskytem FIP (možný více patogenní kmen viru) podporovat imunitu tímto způsobem a již v počátku chybnou destruktivní odpověď na infekci makrofágů zastavit podáváním TPA a tak zablokovat rozvoj nemoci.
cs_CZČeština