ThYMIC PROTEIN A 

JE JEDINÝ  přípravek ve veterinární medicíně, který přirozeným biologickým způsobem

  bez nežádoucích účinků a zcela bezpečně

ZVYŠUJE POČET CD4+ Th0 LYMFOCYTŮ V KRVI

a má tak potenciál kompenzovat patologickou lymfocytopenii SE Všemi jejími negativními následky.

 

TPA

FIP, infekční peritonitida koček

 ProBoost podporuje imunitní systém tak, že působí jako účinný preventivní prostředek a chrání kočky před propuknutím nemoci.

 ProBoost je jediný přípravek na podporu imunity, který je doporučeno podávat kočkám v průběhu léčby souběžně s moderními antivirotiky a v období posttreatmentu.

FIP, infekční peritonitida koček

FeLV, virová leukemie koček

Vědecké experimenty a především tisíce praktických zkušeností ukázaly, že specifická stimulace imunitního systému nemocných koček ProBoostem pomáhá silně tlumit příznaky infekce a může je dlouhodobě mnoho let udržovat ve vynikající zdravotní kondici. V závislosti na fázi onemocnění, v níž je zahájena podpora imunity  ProBoostem, může dojít i k úplnému uzdravení.

 

 

FeLV, virová leukemie koček

FIV, virová imunodeficience koček

ProBoost významně ovlivňuje kvalitu života i celkovou prognózu nemocných koček. Terapií prošly zejména v USA, Kanadě a ve Velké Británii tisíce kočičích pacientů.  Podávání ProBoostu přispívá ke zlepšení celkového zdravotního stavu a utlumení autoimunitních i infekčních komplikací, které s sebou přináší jejich imunosuprimovaný stav. V některých případech došlo k vymizení viru z těla.

 

 

FIV, virová imunodeficience koček

Osteoartritida

      Vědecké studie z poslední doby prokázaly stejnou imunologickou etiologii jaká byla nalezena u revmatoidní artritidy. Podávání ProBoostu se ukázalo jako účinné při odstranění příčin vzniku nemoci spojených s autoimunitní poruchou. Thymový Protein A  stimuluje v organismu regulační podskupinu paměťových T lymfocytů, které jsou zodpovědné za kontrolu správné reakce imunitního systému a prostřednictvím IL-2 diferenciaci CD4+ na Treg lymfocyty. Může tedy zvýšit imunitní reakce na cizí antigeny a tlumit imunitně zprostředkované reakce na vlastní antigeny.

Osteoartritida psů

ProBoost posiluje účinnost vakcinace

      Vyvolává několikanásobně vyšší a rychlejší protilátkovou odpověď. Bylo prokázáno, že u psů Thymový Protein A  (TPA) zesiluje protilátkové reakce na vakcinaci proti viru vztekliny nejméně pětinásobně. Účinnost vakcinace proti psince s TPA byla více než dvojnásobná oproti kontrole. 

V případě chřipky u myší bylo zlepšení adaptivní imunitní reakce na reinfekci pětinásobně vyšší než u kontrol, které v průběhu prvního onemocnění nedostávaly TPA 

 

 

Posílení efektu vakcinace

Gingivostomatitida koček

      Chybná reakce imunitního systému na patogeny v ústní dutině je zpravidla  dobře ovlivnitelná používáním ProBoostu. V mnoha případech během podávání ProBoostu zánět úplně vymizel nebo velmi výrazně usoupil a výrazně tak zlepšil komfort života zvířete. Pravidelné podávání ProBoostu i bez zjevného momentálního ovlivnění stavu ústní dutiny je užitečné, protože může příznivě ovlivnit jak celkové fungování imunitního systému, tak účinnost přímé reakce na infekce, které jsou potenciálními spouštěči gingivostomatitidy.

 

Gingivostomatitida

Posílení imunity seniorů

Přirozená atrofie brzlíku ve stáří má za následek celkové snížení obranyschopnosti, horší průběh nemocí a náchylnost k nim, výskyt nádorů, autoimunitní choroby jako je například bolestivé poškození kloubů – osteoartritida… Doplnění Thymového Proteinu A, který se již v brzlíku přirozeně netvoří,  napomáhá udržet vysoký komfort života seniorů. Po nasazení ProBoostu avizují majitelé zlepšenou pohybovou aktivitu a celkovou vitalitu starých jedinců. 

 

 

 

Stáří

Plazmocelulární pododermatitida

      Plazmocelulární pododermatitida je vzácné kožní onemocnění koček neznámé etiologie. S ohledem na odpověď na imunosupresivní léčbu je často řazena mezi autoimunitní onemocnění. Častěji se vyskytuje u imunosuprimovaných koček, například s diagnózou FIV. Po předchozí neúspěšné terapii antibiotiky a kortikoidy byl vzhledem k předpokládanému autoimunitnímu původu podán ProBoost. Zlepšení zaznamenáno do 24 hodin a vymizení do 4 dnů.

 

 

 

plazmocelularni pododermatitida

Posílení účinku farmakologické léčby infekčních onemocnění.

      Zkrácení a mírnější průběh nemoci zajistí podpora imunitního systému ProBoostem. Dochází ke stimulaci adaptivní imunitní odpovědi, k posílení regulačních mechanismů imunitních procesů a vytvoření lepší paměťové stopy po ukončení infekce. ProBoost stimuluje regulační a řídící procesy a tím efektivně tlumí škodlivé a naopak stimuluje žádoucí imunitní děje, které vedou k uzdravení.  Pozitivní efekt byl potvrzen zejména u virových infekcí, jako je FIP, FeLV, FIV, Influenza, Panleukopenie, Herpesvirová onemocnění, Caliciviróza atp. 

Posílení medikamentosní léčby

Hyperestezie koček

Pokud je primární příčinou hyperestezie revmatoidní porucha imunity, lze chronický zánět účinným způsobem biologicky regulovat podáváním ProBoostu namísto imunosupresivní terapie. Popis klinického případu.

 

 

 

 

 

 

 

Hyperestezie koček

ProBoost pro člověka

V Evropské unii nesmí být ProBoost uveden na trh pro lidskou spotřebu 

V USA je Proboost užíván lidmi a doporučován lékaři více než čtvrt století jako tzv. doplněk stravy na podporu imunitního systému. Dosud bylo prodáno více než 16 milionů kusů.

V Evropské unii to však společná legislativa neumožňuje. 

 

 

 

 

ProBoost pro člověka

Idiopatická dermatitida

Popis případu susp. atopické dermatitidy u kočky. Vlivem podávání ProBoostu došlo dle hodnocení majitelky k utlumení potíží přibližně o 80%.

 

 

 

 

 

 

 

 

Idiopatická dermatitida

FIP, infekční peritonitida koček

 ProBoost podporuje imunitní systém tak, že působí jako účinný preventivní prostředek a chrání kočky před propuknutím nemoci.

 ProBoost je jediný přípravek na podporu imunity, který je doporučeno podávat kočkám v průběhu léčby souběžně s moderními antivirotiky a v období posttreatmentu.

FIP, infekční peritonitida koček

FeLV, virová leukemie koček

Vědecké experimenty a především tisíce praktických zkušeností ukázaly, že specifická stimulace imunitního systému nemocných koček ProBoostem pomáhá silně tlumit příznaky infekce a může je dlouhodobě mnoho let udržovat ve vynikající zdravotní kondici. V závislosti na fázi onemocnění, v níž je zahájena podpora imunity  ProBoostem, může dojít i k úplnému uzdravení.

 

 

FeLV, virová leukemie koček

FIV, virová imunodeficience koček

ProBoost významně ovlivňuje kvalitu života i celkovou prognózu nemocných koček. Terapií prošly zejména v USA, Kanadě a ve Velké Británii tisíce kočičích pacientů.  Podávání ProBoostu přispívá ke zlepšení celkového zdravotního stavu a utlumení autoimunitních i infekčních komplikací, které s sebou přináší jejich imunosuprimovaný stav. V některých případech došlo k vymizení viru z těla.

 

 

Gingivostomatitida koček

      Chybná reakce imunitního systému na patogeny v ústní dutině je zpravidla  dobře ovlivnitelná používáním ProBoostu. V mnoha případech během podávání ProBoostu zánět úplně vymizel nebo velmi výrazně usoupil a výrazně tak zlepšil komfort života zvířete. Pravidelné podávání ProBoostu i bez zjevného momentálního ovlivnění stavu ústní dutiny je užitečné, protože může příznivě ovlivnit jak celkové fungování imunitního systému, tak účinnost přímé reakce na infekce, které jsou potenciálními spouštěči gingivostomatitidy.

 

 

Gingivostomatitida

ProBoost posiluje účinnost vakcinace

      Vyvolává několikanásobně vyšší a rychlejší protilátkovou odpověď. Bylo prokázáno, že u psů Thymový Protein A  (TPA) zesiluje protilátkové reakce na vakcinaci proti viru vztekliny nejméně pětinásobně. Účinnost vakcinace proti psince s TPA byla více než dvojnásobná oproti kontrole. 

V případě chřipky u myší bylo zlepšení adaptivní imunitní reakce na reinfekci pětinásobně vyšší než u kontrol, které v průběhu prvního onemocnění nedostávaly TPA 

 

 

Posílení efektu vakcinace

Osteoartritida

      Vědecké studie z poslední doby prokázaly stejnou imunologickou etiologii jaká byla nalezena u revmatoidní artritidy. Podávání ProBoostu se ukázalo jako účinné při odstranění příčin vzniku nemoci spojených s autoimunitní poruchou. Thymový Protein A  stimuluje v organismu regulační podskupinu paměťových T lymfocytů, které jsou zodpovědné za kontrolu správné reakce imunitního systému a prostřednictvím IL-2 diferenciaci CD4+ na Treg lymfocyty. Může tedy zvýšit imunitní reakce na cizí antigeny a tlumit imunitně zprostředkované reakce na vlastní antigeny.

Osteoartritida psů

Idiopatická dermatitida

Popis případu susp. atopické dermatitidy u kočky. Vlivem podávání ProBoostu došlo dle hodnocení majitelky k utlumení potíží přibližně o 80%.

 

 

 

 

 

 

 

 

Idiopatická dermatitida

ProBoost pro člověka

V Evropské unii nesmí být ProBoost uveden na trh pro lidskou spotřebu 

V USA je Proboost užíván lidmi a doporučován lékaři více než čtvrt století jako tzv. doplněk stravy na podporu imunitního systému. Dosud bylo prodáno více než 16 milionů kusů.

V Evropské unii to však společná legislativa neumožňuje. 

 

 

 

 

ProBoost pro člověka

Hyperestezie koček

Pokud je primární příčinou hyperestezie revmatoidní porucha imunity, lze chronický zánět účinným způsobem biologicky regulovat podáváním ProBoostu namísto imunosupresivní terapie. Popis klinického případu.

 

 

 

 

 

 

 

Hyperestezie koček

Posílení účinku farmakologické léčby infekčních onemocnění.

      Zkrácení a mírnější průběh nemoci zajistí podpora imunitního systému ProBoostem. Dochází ke stimulaci adaptivní imunitní odpovědi, k posílení regulačních mechanismů imunitních procesů a vytvoření lepší paměťové stopy po ukončení infekce. ProBoost stimuluje regulační a řídící procesy a tím efektivně tlumí škodlivé a naopak stimuluje žádoucí imunitní děje, které vedou k uzdravení.  Pozitivní efekt byl potvrzen zejména u virových infekcí, jako je FIP, FeLV, FIV, Influenza, Panleukopenie, Herpesvirová onemocnění, Caliciviróza atp. 

Posílení medikamentosní léčby

Plazmocelulární pododermatitida

      Plazmocelulární pododermatitida je vzácné kožní onemocnění koček neznámé etiologie. S ohledem na odpověď na imunosupresivní léčbu je často řazena mezi autoimunitní onemocnění. Častěji se vyskytuje u imunosuprimovaných koček, například s diagnózou FIV. Po předchozí neúspěšné terapii antibiotiky a kortikoidy byl vzhledem k předpokládanému autoimunitnímu původu podán ProBoost. Zlepšení zaznamenáno do 24 hodin a vymizení do 4 dnů.

 

 

 

plazmocelularni pododermatitida

Posílení imunity seniorů

Přirozená atrofie brzlíku ve stáří má za následek celkové snížení obranyschopnosti, horší průběh nemocí a náchylnost k nim, výskyt nádorů, autoimunitní choroby jako je například bolestivé poškození kloubů – osteoartritida… Doplnění Thymového Proteinu A, který se již v brzlíku přirozeně netvoří,  napomáhá udržet vysoký komfort života seniorů. Po nasazení ProBoostu avizují majitelé zlepšenou pohybovou aktivitu a celkovou vitalitu starých jedinců. 

 

 

 

Stáří

 vznikl na základě vědeckého výzkumu.

Ověřeno vědeckými studiemi. Účinky potvrzeny imunology, lékaři, veterináři i miliony uživatelů.

 

 

léčba nemoci

 vysoce účinný bez nežádoucích účinků

Prodáno více než šestnáct milionů balení a nebyly zaznamenány žádné
významné nežádoucí účinky. 

 

 

obsahuje přírodní glykoprotein, který se tvoří v brzlíku.

Thymic Protein A je přírodní regulační molekula, která hraje významnou úlohu při aktivaci procesů specifické buněčné imunitní odpovědi.

je regulátorem imunitní odpovědi. 

Nepůsobí pouze jednosměrně, ale podle aktuálních podmínek prospěšnou imunitní reakci stimuluje, nežádoucí škodlivou naopak tlumí. 

 

ProBoost obsahuje molekuly přírodního biologického proteinového imunomodulátoru s názvem Thymic Protein A.

To, co odlišuje ProBoost od stovek jiných přípravků, je jeho jedinečný účinek na imunitní systém vyvoláním dozrávání a diferenciace CD4+ Th0 lymfocytů . Jeho úloha není pouze nespecificky stimulační, ale ovlivňuje jejich prostřednictvím  navázané přirozené regulační procesy přesně tak, jak je v daném okamžiku optimální. Některé děje jsou stimulovány, nežádoucí škodlivé naopak tlumeny. 

Přenesením sekrečních buněk epitelu brzlíku do tkáňové kutury v laboratoři a přísně kontrolovaným procesem biosyntézy, izolace a purifikace glykoproteinových molekul produkovaných živými buňkami byla dosažena vysoká čistota, biologická účinnost a excelentní farmaceutická kvalita přípravku.

Kdy je prospěšné užívat ProBoost?

Po ProBoost je užitečné sáhnout  pokaždé, když jsou kladeny zvýšené nároky na imunitní systém, při nemoci, je-li imunita z jakýchkoliv důvodů oslabená, ale také když chceme prostě jen podpořit dobré zdraví.

ProBoost-jako-prevence

Silná preventivní ochrana před infekcí zejména v období zvýšeného rizika. 

ProBoost zvýšení účinku vakcín

Posílení účinnosti vakcinace několikanásobně vyšší a rychlejší protilátkovou odpovědí. 

ProBoost-urychluje-lecbu

Posílení účinku farmakologické léčby,  zkrácení doby potřebné k uzdravení silným zapojením imunitního systému. Mírnější průběh nemoci.

ProBoost-onkologie-rekonvalescence

Urychlení rekonvalescence pokud  je imunitní systém oslabený po léčbě onkologických nebo infekčních nemocí

Proboost-a-imunosupresivni-nemoci

Chronicky imunodeficientním pacientům efektivně pomáhá zlepšit obranyschopnost (FIV, FeLV, herpes, …).

proboost a artritida u koní

 Tlumení nebo úplná kompenzace autoimunitních nemocí- lupus, atopie, revmatoidní artritida, osteoartritida, plazmocytární pododermatitida,…

Proboost apoptóza rakovina

Stimulace apoptózy- indukce buněčné smrti aberantních buněk (maligních a infikovaných buněk lymfoidního a myeloidního původu – lymfom, leukemie, FIV, FeLV, FIP…).

proboost topické použití

Topické užití urychluje léčbu lokálních poškození kůže nebo sliznice autoimunitního i infekčního původu – bradavice, afty, kožní léze, vředy, opar, rány …

References

V dubnu 2014 byla moje kočka Puddin před smrtí, takže jsem spěchala k veterináři, abych následně zjistila, že má kočičí leukémii. Měla  jsem velký strach, ona je celý můj život. Přišla jsem domů a hledala na internetu. Našla jsem T-cyte a všechno pročetla. Rozhodla jsem se LTCI vyzkoušet. Moje veterinářka měla dvě dávky, které byly prošlé, ale řekla, že mi je dá zdarma a uvidíme, jestli to pomůže. Což se i stalo. Koupila jsem další a věci šly dlouhou dobu docela dobře. Občas byly nějaké vzestupy a pády, ale před dvěma týdny byl proveden test IFA a je negativní. V kostní dřeni, žádné známky viru > BUDE ŽÍT. OPRAVDU TO FUNGUJE.

Rich Joann J..

https://www.facebook.com/LtciToFightFelineLeukemia/.

Mám  jedenáctiletého mastina, v devíti letech začal kulhat kvůli artritidě. Je úžasné, že během užívání T-Cyte v posledních dvou letech vůbec nekulhá!

Scott S…

https://www.facebook.com/tcyte/reviews

Mojí kočce byla diagnostikována FIP, což býval rozsudek smrti, ale nyní je k dispozici volně prodejný lék (neformálně nazývaný GS), který tuto nemoc léčí – je velmi drahý, ale má velmi dobrou míru vyléčení. Lék můžete získat na Facebooku pod stránkou FIP Warriors a na této stránce každý doporučuje tento doplněk (pozn. ProBoost) spolu s probiotikem a denamarinem. Moje veterinářka spolupracuje s některými výzkumníky z GS, kteří shromažďují data po celém světě a doporučuje to. Společnost uvedla, že podává 1/8 čajové lžičky dvakrát denně, ale mnozí dávají 1/2 balíčku dvakrát denně bez nežádoucích vedlejších účinků. Přimícháte jim to do mokrého jídla. Měli by dostávat POUZE mokré jídlo – suché jídlo má mnohem více chemikálií, které způsobují větší zánět v těle. Mé kočce dávali dny života, nyní ale dokončila 3měsíční léčbu GS, takže jsme v období pozorování. Veterinář řekl, že v tomto doplňku budeme pokračovat další 3 měsíce, ale pravděpodobně v něm budeme pokračovat navždy. Upozorňuji, že to nebyl tento doplněk, který ji vyléčil – byl to lék – ale tento doplněk zvyšuje šance, že lék bude fungovat a snižuje šanci na remisi.

Kristina Dee

https://www.amazon.com/ProBoost-Thymic-Protein-Packets-Packet/product-reviews/

Frequently Asked Questions

ProBoost obsahuje přírodní protein produkovaný epitelem brzlíku, který přirozeně podporuje imunitní systém savců.

ProBoost ®, Thymic Protein A , je přírodní purifikovaný glykoprotein složený zhruba z 500 aminokyselin. Tento patentovaný produkt je vyráběný v jediné vědecké laboratoři na světě v Kalifornii v USA ve sterilním prostředí v tkáňových kulturách z epitelu hovězího brzlíku.

V organismu je TPA přirozeně produkován buňkami brzlíku. Běžně užívané metody izolace brzlíkových proteinů z telecích nebo prasečích brzlíků vedou k jejich poškození, fragmentaci a snížení biologické účinnosti a na místě je u tohoto zdroje i obava z přenosu infekcí, jako je například BSE.

Přenesení produkční části brzlíkového epitelu do tkáňové kultury v podobě klonů specifických sekrečních buněk umožnilo získat kompletní přírodní neporušený glykoprotein, který má vyšší účinek na imunitní stimulaci, než produkty izolované přímo ze zvířecích brzlíků nebo izolované separátně od kompatibilních strukturálních proteinů brzlíkového epitelu.

Glykoprotein je citlivě purifikován a upraven tak, aby byla zachována jeho biologická účinnost. Všechny ostatní proteiny, fragmenty nebo látky jsou během čištění odfiltrovány a zůstane pouze jediný brzlíkový glykoprotein TPA, který je následně lyofilizován a smíchán z důvodu jeho stabilizace a zachování funkčnosti s maltodextrinem.

Další informace naleznete v následujícím  odkazu  CO JE PROBOOST A JAK SE VYRÁBÍ ↓

CO JE PROBOOST A JAK SE VYRÁBÍ

Dávkování se řídí zejména zdravotním stavem zvířete a do určité míry i jeho hmotností a je pouze přibližným doporučením, které lze empiricky upravovat tak, aby byl nastolen požadovaný efekt.

Pro kočku nebo středně velkého psa je doporučená základní denní dávka na podporu imunity během nemoci 2 mcg TPA, což je přibližně půl sáčku. Je vhodné její rozdělení alespoň na dvě, lépe tři dílčí dávky. Při dlouhodobém podávání u chronicky oslabeného imunitního systému, jako je tomu například u onemocnění FeLV, FIV u koček, které jsou jinak celkově v dobrém zdravotním stavu postačí 1 mcg TPA. V případě autoimunitních nebo alergických onemocnění může dávkování kolísat dle potřeby vzhledem k aktuálnímu stavu nemoci a environmentálním podmínkám, které mnohou například výskytem alergenů vyvolat zhoršení symptomů. V určitém kontextu intenzity vnějších podnětů nebo aktuálních projevů nemoci je možné dávkování empiricky zvyšovat na dvoj až trojnásobek a nebo naopak snižovat.

Stejně tak lze s dávkou pracovat dle aktuálního zdravotního stavu u infekčních onemocnění. Akutní fáze a zahájení podávání vyžaduje vyšší dávkování rozdělené alespoň na 3 aplikace po 8 hodinách. Tato fáze trvá u akutní infekce do ústupu nejzávažnějších příznaků, u chronických infekcí alespoň tři dny, lépe týden. Během rekonvalescence resp. remise může být dávka postupně snižována.

Čtěte PŘÍBALOVOU INFORMACI! Dávkování je upřesněno také v sekci PRAKTICKÉ VYUŽITÍ vždy u konkrétních příkladů používání ProBoostu v klinické praxi. Podrobnější informace v odkazu DÁVKOVÁNÍ níže. ↓↓↓

Practical use Příbalová informace Dávkování

Nebyla zjištěna žádná medikační kontraindikace, kromě léčiv, jejichž podáním má být navozena u pacienta imunosuprese. 

Další informace naleznete v následujícím  odkazu  KONTRAINDIKACE↓

Kontraindikace

TPA lze užívat vždy, kdy je prospěšné posílit adaptivní imunitní odpověď nebo je vhodné udržet dobrý stav imunitního systému po zátěži. Nemá žádné vážné vedlejší účinky a může být užíván souběžně se všemi indikovanými léčivy s výjimkou imunosupresiv. Je vhodný pro všechny savce.

Thymic protein A je vzhledem ke svým vlastnostem a mezidruhové homologii evolučně stará molekula. To znamená, že je v podstatě stejná u člověka, myši, psa nebo koně. Skvělé imunomodulační účinky vykazuje u všech zvířat a lidí, kterým byla dosud podána. Je-li aplikována přímo do krve, nevyvolává příznaky intolerance. Nevyvolává alergii.

Další informace naleznete v následujícím  odkazu  PRO KOHO JE PROBOOST URČENÝ↓

Pro koho je ProBoost určený

ProBoost®Thymic Protein A není lék. TPA je přírodní přirozeně se vyskytující látka v krvi lidí a zvířat. ProBoost®Thymic Protein A obsahuje stejný protein, jež je produkovaný brzlíkem každého zdravého organismu a přirozeně reguluje imunitní systém. Jeho genetický kód je vepsán do dědičné informace každého jedince.

Proč je tedy třeba ho doplnit, když je v těle běžný? Důvody jsou dva. Jednak může někdy imunitně oslabený organismus trpět nedostatkem některých složek imunitního procesu a TPA, jako informační a stimulační molekula může pomoci stav napravit, jednak s věkem ubývá produkční aktivita brzlíku, který je místem, kde TPA vzniká. Proto je ve vyšším věku vhodné zabezpečit nedostatek diferencovaných naivních lymfocytů podáním TPA.

Další informace naleznete v následujícím  odkazu  JE PROBOOST LÉK?↓

 
Je ProBoost lék?

Lymphocyte T-cell imunomodulator je obchodní název pro identický glykoprotein, který nese obchodní název Thymic Protein A. Rozdíl je v aplikační formě. T-cyte s obsahem LTCI je vyrobený v podobě injekčního roztoku. ProBoost s obsahem TPA má formu prášku určeného k perorální aplikaci.

Účinek je u obou přípravků rovnocenný. V případě injekční aplikace je okamžitá hladina regulačního glykoproteinu v krvi dosažena rychleji a určitou dobu přetrvává v závislosti na aktuální potřebě. Perorální podání má pozvolnější nástup, proto se doporučuje počáteční vyšší dávkování po dobu jednoho týdne.

Další informace naleznete v následujícím  odkazu  T-CYTE ↓

T-cyte

Při výrobě neumírají ani není jakkoliv ubližováno žádným zvířatům. Na rozdíl od výrobků s obsahem thymových extraktů izolovaných přímo z tkáně brzlíků odebrané mláďatům na jatkách, je Thymic protein A vyráběn v laboratoři moderní technologií, kdy živé buňky jsou pěstovány na umělých živných substrátech po mnoho generací.

Další informace naleznete v následujícím  odkazu  PŘI VÝROBĚ NEUMÍRAJÍ ŽÁDNÁ ZVÍŘATA ↓

PŘI VÝROBĚ NEUMÍRAJÍ ŽÁDNÁ ZVÍŘATA

Jak pracuje ProBoost?

Máte dvě minuty čas? Podívejte se na video, kde je vše názorně vysvětleno.

E-shop

Veterinární přípravky

Proboost Thymic Protein A

1,477.00 

ProBoost Thymic Protein A  

Slevy

  • 10%  útulky pro opuštěná zvířata, záchranáři..
  • 10% pravidelní zákazníci (po odběru desáté krabičky)
  • 10% chovatelské stanice
  •  5 % léčba a posttreatment FIP

      Nastavení slevy – postup:

  • Registrace
  • Odeslání žádosti o slevu s odůvodněním na  info@proboostnow.eu 
  • Vyčkat na informaci o přidělení slevy
  • Teprve pak je možné učinit objednávku již s předělenou slevou
  • Slevy nelze kumulovat.

Join us on Facebook

fb

Novinky a články