FIP Infekční peritonitida koček

FeLV, virová leukémie koček

FIV, virová imunodeficience koček

Plazmocelulární pododermatitida, popis onemocnění, léčba praktické zkušenosti

Gingivostomatitida, popis onemocnění, léčba praktické zkušenosti

Osteoartritida, popis onemocnění, léčba praktické zkušenosti

ProBoost zlepšuje účinnost vakcinace

Posílení účinku farmakologické léčby, zkrácení a mírnější průběh nemoci.

Urychlení rekonvalescence pokud  je imunitní systém oslabený po léčbě onkologických nebo infekčních nemocí

ProBoost obnovuje silnou imunitní ochranu u starých zvířat. 

Hyperestezie

Úplné vymizení příznaků onemocnění při podávání ProBoostu.

Idiopatická dermatitida, popis případu